Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Магістр

24 “СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ”

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

“ТУРИЗМ”

Галузь знань24 “Сфера обслуговування”
Спеціальність242 “Туризм”
Спеціалізація“Туризм”
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість програмиодин рік чотири місяці
Форма навчанняденна/заочна

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку висококваліфі­кованих фахівців із туризму із знанням міжнародної економіки згідно до сучасних вимог ринку у сфері менеджменту туристичного бізнесу, організації масових та спеціалізованих подорожей, діагностики туристичних територій та об’єктів.

Обов’язковим є вивчення досвіду управління галуззю країн-стратегічних партнерів України не тільки у сфері туризму, а й інших напрямах діяльності з метою кращого розуміння особливостей міжнародного співробітництва на засадах взаємоповаги, порозуміння та вигоди для усіх сторін, що приймають участь у виконанні договору, та у разі необхідності – захисту законних інтересів держави.

Ключові результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та вміти:

працювати з іноземними джерелами інформації, розробляти план наукових досліджень;

планувати діяльність туристичного підприємства, координувати роботу його підрозділів, виконувати управлінські функції у межах підприємства;

розуміти основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;

розробляти та впроваджувати новий туристичний продукт, оцінювати рівень його конкурентоспроможності;

використовувати та впроваджувати інноваційні технології у поточну діяльність суб’єктів туристичного ринку;

пропонувати способи удосконалення туристичної інфраструктури на різних рівнях державного та регіонального управління;

оцінювати потенціал національного туристичного продукту на світовому ринку;

будувати стратегію діяльності суб’єктів туристичного ринку на засадах сталого розвитку та поваги до інших культур.

24 “СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ”

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

Франко-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля” з Університетом Ліон-2 ім. Люм’єр (Франція)”

Галузь знань24 “Сфера обслуговування”
Спеціальність242 “Туризм”
Спеціалізація“Міжнародний туризм”
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість програмидва роки
Форма навчаннязаочна

Освітньо-професійна програма забезпечує мультидисциплінарну освіту у туристичній сфері, надає студентам можливість проявити творчий підхід до розроблення проектів міжнародного співробітництва у сфері економіки міжнародного туризму.

Програма сфокусована на вивчення методів і специфічних засобів створення туристичних продуктів і підвищення цінності культурної спадщини країни на основі досвіду Франції.

Особливості освітньо-професійної програми

Випускники програми отримують фахові знання з:

 • валоризації культурної спадщини;
 • розроблення проектів туристичної інфраструктури;
 • комерціалізації інноваційних туристичних продуктів на регіональному, національному і міжнародному рівнях

Програма передбачає набуття теоретичних знань та професійних навичок з дослідження феномену культурної спадщини у туристичній діяльності, вивчення туризму як складної соціо-еколого-економічної системи, яка охоплює різноманітні природно-географічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти; сфери професійної діяльності та бізнесу в індустрії туризму (процеси формування, просування, реалізації та організації споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності) з урахуванням досвіду Франції.

Ключові результати навчання

 • Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та вміти:
 • працювати з іноземними джерелами інформації, розробляти план наукових досліджень;
 • планувати діяльність туристичного підприємства, координувати роботу його підрозділів, виконувати управлінські функції у межах підприємства;
 • розуміти основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;
 • розробляти та впроваджувати новий туристичний продукт, оцінювати рівень його конкурентоспроможності;
 • використовувати та впроваджувати інноваційні технології у поточну діяльність суб’єктів туристичного ринку;
 • пропонувати способи удосконалення туристичної інфраструктури на різних рівнях державного та регіонального управління;
 • оцінювати потенціал національного туристичного продукту на світовому ринку;
 • будувати стратегію діяльності суб’єктів туристичного ринку на засадах сталого розвитку та поваги до інших культур.