Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Брусільцева Ганна Миколаївна

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри туризму Брусільцева Ганна Миколаївна

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Облік і аудит». Кваліфікаційний рівень: економіст

Спеціальність: «Правознавство». Кваліфікаційний рівень: Юрист.

Наукові інтереси: сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі; правова регламентація здійснення туристичної  діяльності; географічні аспекти розвитку туризму у макрорегіонах світу

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Географія туризму
  • Правове регулювання туристичної діяльності
  • Управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі
  • Міжнародне право та право Європейського Союзу

Кількість наукових публікацій: понад 40, з яких 1 навчальний посібник, 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 38 статей у фахових виданнях України.

 GOOGLE SCHOLAR   СЕРТИФІКАТИ

Основні публікації:

1. Брусільцева Г.М. Алдошина М.В., Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації // Бизнес Информ. – Харків: Видавничий дім “ІНЖЕК”, 2014. – № 3. – С. 197-202.

2. Брусільцева Г.М Особливості формування туристичних кластерів: регіональний аспект // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – № 18(7). – 2015. – С.74-82.

3. Брусільцева Г.М. Аналіз тенденцій розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України // Європейські перспективи, 2015. – № 10. – С. 26-31.

4. Брусільцева Г.М. Особливості стратегічного управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні // Ефективна економіка, 2015. – №11. http:// www.economy.nayka.com.ua

5. Брусільцева Г.М., Алдошина М.В. Обґрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід, 2015 –№22. – С. 91-95

6. Brusiltseva H., Zyma A., Lola Yu. State of Hotel services standardization and certification in Ukraine // Соціально-екномічний розвитток регіонів в контесті міджнародної інтеграції, 2017. – №24(13). – С. 32-39.

7. Брусільцева Г.М. Система державного управління туристичною галуззю України Регіональний розвиток туризму: теорія та практика” // Матеріали Міжнародної нaуково-прaктичної конференції 15-16 травня 2014 року. Харків: ХНЕУ: електронний ресурс.

8. Брусільцева Г.М. Кластерна політика як інструмент розвитку регіонального туризму // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 26-27 березня 2015 року. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К

9. Брусільцева Г.М.. Формування моделі регіонального інноваційного туристичного кластеру // Сучасні проблеми правління підприємств-вами:теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Харків: Видавництво “НТМ”, 2016, – 26 с.

10. Брусільцева Г.М. Стан та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конфереренції, 30-31 бер. 2017 р.. – Х., 2017. – С. 279-282.

11. Брусільцева Г.М. Рейтингові системи оцінки конкурентоспроможності туристичної галузі України та країн світу // “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29-30.03.2018 р.)

12. H. Brusiltseva, O. Akhmedova. Transport Service as a Component of the Tourism Industry Development of Ukraine // SHS Web Conf. Volume 67, 2019.  15th Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 15 October 2019) DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702001CNKI, Web of Science, DOAJ, EBSCO

Брусільцева Ганна Миколаївна:  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 38(057)758-77-26 (дод. 451). E-mail:  anna.brusiltseva@hneu.net