Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Освітня програма “Туризм”

Кафедра туризму є продовжувачем традицій факультету у підготовці соціально свідомих, обізнаних, здатних до прийняття самостійних рішень фахівців із знанням особливостей міжнародних відносин.


Активне наукове співробітництво кафедри з туристичними підприємствами і органами місцевого самоврядування дозволяє залучати студентів до участі у дослідженнях, готувати дипломні роботи з актуальних проблем економіки туризму, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології у навчально-виховний процес.

Активне наукове співробітництво кафедри з туристичними підприємствами і органами місцевого самоврядування дозволяє залучати студентів до участі у дослідженнях, готувати дипломні роботи з актуальних проблем економіки туризму, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології у навчально-виховний процес. Провідні спеціалісти галузі запрошуються для проведення круглих столів, лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку діяльності туристичної галузі.

У 2008 р. на базі кафедри туризму започатковано викладання професійних навчальних дисциплін англійською мовою за бажанням студентів (із формуванням окремих академічних груп). Змістовна частина навчальних планів англійською та українською мовами повністю співпадають, що надає студентам можливість користуватися різномовними посібниками та іншими науково-методичними джерелами, а також виконувати комплексні завдання та приймати участь у творчих конкурсах, які відкриті для усіх студентів спеціальності “Туризм”.

Метою підготовки фахівців із міжнародного туризму та управління готельно-ресторанним бізнесом є оволодіння студентами англійською, німецькою, французькою мовами як мовами міжнародного спілкування, опанування професійних термінів та отримання навиків їх вільного використання у спеціалізованому середовищі – туристичний бізнес, екскурсійна справа, готельне та ресторанне господарство.

Професійний рівень викладання дисциплін англійською мовою підтверджено сертифікатами BEC Кембріджського університету та аналогічними документами, які мають викладачі, що працюють на програмі.

Для проведення лекцій, відкритих семінарів регулярно запрошуються викладачі з різних університетів ЄС, США та інших країн. Викладачі з університету Ліон-2 ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція) приїжджають щорічно для проведення лекцій на спеціальності “Туризм”.

Значна увага приділяється вивченню сучасних ІТ-технологій в туризмі. Навчальним планом передбачено понад 50 годин лабораторних робіт на основі реального програмного забезпечення, яке використовується підприємствами галузі туризму – у тому числі ресурсів для забезпечення основних бізнес-процесів, веб-програмування та програмування для мобільних пристроїв, CRM-систем та популярних агрегаторів.

Вивчення сучасних інноваційних технологій в туристичній галузі, зокрема, програмного комплексу Overia Туризм” для автоматизації діяльності підприємств, Lumina Analytica для моделювання бізнес-процесів та QGIS для проведення картографічних досліджень і застосування геоінформаційних технологій у розробленні туристичних послуг. Із ІІ семестру 2019-2020 н.р. студенти отримають доступ до функціоналу міжнародної системи бронювання Amadeus із можливістю отримання професійних сертифікатів.

Студенти запрошуються до участі у конференціях (у тому числі on-line) та спеціальних заходах – таких як щорічні туристичні виставки, волонтерські програми, організація та супроводження екскурсій, ділових переговорів та подорожей, що передбачає спілкування з носіями іноземних мов. З 2019 р. започатковане вивчення арабської мови у межах навчального плану.

За підтримки Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради студенти спеціальності “Туризм” приймають участь як волонтери у організації щорічного міжнародного туристичного форуму “Харків-партнерство в туризмі”.

За сприяння Болгарського культурного центру ХНЕУ ім. С. Кузнеця для студентів відкриті курси болгарської мови, організується виїзна закордонна практика у провідних готельних мережах Болгарії.

Ласкаво просимо до набуття високого професіоналізму у галузі туризму, вдосконалення навиків володіння іноземними мовами та отримання найкращого досвіду професійного спілкування й співробітництва!