Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Освітньо-наукова програма

Переглянути ОНП   Проект на наступний рік

ОНП “Туризм” з підготовки докторів філософії у ХНЕУ ім. С. Кузнеця сформувалася на основі тривалого досвіду підготовки здобувачів першого (бакалаврського) з 2005 р. та другого (магістерського) рівнів з 2009 р. Незважаючи на те, що м. Харків та Харківська область не є загальновідомими туристичними регіонами, високий попит на спеціалістів у галузі туризму зберігається протягом багатьох років, навіть у період локдауну туристична діяльність не призупиняється, переходячи у режим онлайн-споживання та упровадження інноваційних віртуальних туристичних продуктів.

Сертификат НАЗЯВО

 

З травня 2007 р. кафедрою туризму була прийнята стратегія підготовки фахівців широкого профілю для галузі туризму з урахуванням вимог роботодавців – підприємств та організацій, що належали до галузі туризму та споріднених/суміжних видів діяльності, у т.ч. сфери ІТ. Використання міждисциплінарного підходу у формуванні освітніх компонент, сприяння вивченню іноземних мов та ознайомлення із сучасними комп’ютерними технологіями забезпечило стійкий інтерес здобувачів до наукового пошуку. У 2016 р. була виділена окрема спеціальність 242 Туризм для третього (освітньо-наукового) рівня. Перша проєктна група у ХНЕУ ім. С. Кузнеця була затверджена Наказом ректора №19 від 14.01.2016 р. До розробки ОНП запросили представників ділових кіл, органів місцевого самоврядування та академічної спільноти, що мали досвід практичної діяльності у галузі туризму.

ОНП була орієнтована на потреби регіонального ринку праці, враховувала дефіцит спеціалістів, які б не тільки володіли знаннями щодо стандартних технологічних операцій у створенні типових туристичних послуг, а й могли започатковувати мультигалузеві міжнародні проєкти. Навчальний план 2016 р. був насичений теоретичною складовою, що у наступні роки коригувалося на користь індивідуальної дослідницької компоненти. ОНП та змістовна складова освітніх компонент переглядаються щорічно з урахуванням вимог здобувачів, а також потенційних замовників наукових досліджень та роботодавців.

Освітньо-наукова програма «Туризм», 2019

Освітньо-наукова програма «Туризм», 2018

Освітньо-наукова програма «Туризм», 2017

Освітньо-наукова програма «Туризм», 2016