Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Бакалавр ОП “Туризм”

24 “СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ”

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

“ТУРИЗМ”

Галузь знань24 “Сфера обслуговування”
Спеціальність242 “Туризм і рекреація”
Спеціалізація“Туризм”
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість програмитри роки десять місяців
Форма навчанняденна/заочна

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку висококваліфі­кованих фахівців у галузі туризму, здатних використовувати отримані під час навчання знання і уміння для виконання професійних завдань організації туризму в Україні та за кордоном, впроваджувати новітні технології у оперативну діяльність туристичних компаній, обирати оптимальні стратегічні пріоритети розвитку підприємства та діяти в інтересах держави та суспільства.

ОП_Туризм_Бакалавр

Ключові результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та використовувати:

методологію оцінки рекреаційного потенціалу туристичних регіонів України та світу;

  • методологію оцінки рекреаційного потенціалу туристичних регіонів України та світу;
  • основи ведення туристичного бізнесу та вимоги до організації поточної діяльності туристичного підприємства;
  • комплексне уявлення про особливості розроблення та реалізації кінцевої туристичної продукції, взаємодії учасників туристичного ринку на національному і міжнародному рівні;
  • матимуть повагу до суспільних норм і цінностей, забезпечувати управління туристичним підприємством на засадах сталого економічного і екологічного розвитку;
  • будуть готовими до практичної роботи із індивідуальними туристами та організованими групами;
  • набудуть уміння щодо розрахунку економічного ефекту та ефективності туристичної діяльності для підприємства, регіону, країни та світу.

Загальна інформація

Новини та документи