Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Вибіркова складова 2022-2023 н. р.

МАЙНОР – умовна назва блоку.

В Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньо-професійної програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Принцип вільного вибору дає змогу кожному студенту вивчати навчальні дисципліни, які відображають індивідуальні вподобання, інтереси та плани на майбутнє працевлаштування.

Реєстрація на вибіркову складову освітньо-професійної програми підготовки відбувається на підставі форми-заяви, що заповнюється та подається до відповідного деканату.

Бакалавр
Вільні майнори Майнори
Магістри
Маг-Майнори
Аспіранти