Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Наука

Робоча група з підготовки докторів філософії зі спеціальності 242 Туризм разом з іншими викладачами кафедри туризму регулярно проводить науково-методичні семінари для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня. Розглядаються питання організації наукової роботи, надаються поради з підготовки наукових та науково-методичних публікацій, матеріалів до педагогічної практики, обговорюються останні тенденції наукових досліджень у галузі туризму та досвід практичної діяльності провідних підприємств та ЗВО. Робота на семінарах передбачає участь здобувачів усіх років навчання з метою обміну досвідом та уточнення останніх вимог нормативно-правового забезпечення. Теми кожного семінару визначаються в залежності від актуальних поточних питань у межах блоку змістових завдань

Науково-методичні семінари проводяться двічі на семестр (чотири рази на рік). Додатково до планових семінарів, організовуються вебінари, мастер-класи, відкриті лекції з найбільш актуальних питань сучасних наукових досліджень у галузі туризму.