Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Клок Олексій Петрович

Кандидат економічних наук.

Викладач кафедри туризму

Клок Олексій Петрович

Громадянство: Україна Alma mater: Харківський національний економічний університет. Дата закінчення: 2009 р.

Спеціальність: «Фінанси»

Кваліфікаційний рівень: магістр з фінансів

Наукові інтереси: розвиток туристичної інфраструктури, освітній туризм.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Навчальна практика «Університетська освіта»
  • Основи туристичної діяльності
  • Рекреаційні комплекси світу
  • Географія туризму

Кількість наукових публікацій: понад  20 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1.Petrova M., Dekhtyar N. Klok O., Loseva O. Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management (ISSN 1727-7051 print, 1810-5467 online). Volume 16, Issue 4, 2018. Pp. 259-274 SCOPUS. doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.22

2.Sushchenko O., Trunina I., Klok O., Loseva O. Management technologies of ensuring environmental protection as the territory development strategic priority. Innovative Economic Symposium 2018 – Milestones and Trends of World Economy (IES2018) SHS Web Conf. (ISBN: 978-2-7598-9063-7,  eISSN: 2261-2424) Volume 61, 2019.  Web of Science. doi: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101026

3. Клок О. П. Аналіз основних показників освітнього туризму в Україні / О. П. Клок // Управління розвитком. – 2015. – № 1(179). – С. 5-9.

4. Клок О. П. Країни-лідери з освітнього туризму: імплементація світового досвіду / О. П. Клок // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – № 1(25). – С. 57-66.

5. Клок О. П. Визначення умов щодо розвитку освітнього туризму в Україні / О. П. Клок, О. Г. Зима // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2015. – № 18(7). – С. 21-29.

6. Клок О. П. Інтеграція України в світовий освітній простір у контексті освітнього туризму / О. П. Клок // Вісник ХНАУ. Серія. “Економічні науки”. – 2015. – № 4. – С. 232-239.

7. Клок О. П. Кластерний підхід до розвитку освітнього туризму в Україні / О.П. Клок // Бізнес Інформ. – 2016. – №4. – С. 183-188.

8. Клок О. П. Складові стратегії розвитку освітнього туризму в Україні / О. П. Клок // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4524&p=1

9. Klok O. Essence of the “educational tourism” category / О. Klok, О. Zyma // Proceedings of the International Conference on Application of  Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015). –  Sofia : University of National and World Economy, 2014. – Р. 72-76.

10. Клок О. П. Освітній туризм в Україні: конкурентні переваги та шляхи вдосконалення / О. П. Клок // Регіональний розвиток туризму: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – С. 63-67.

11. Клок О. П. Особливості розвитку освітнього туризму в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / О. П. Клок // Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : матеріали II Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю. – Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ “Університет “Україна”, 2015. – С. 13-16.

Клок Олексій Петрович:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail:   oleksii.klok@hneu.edu.ua