Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Ястремська Олеся Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Ястремська Олеся Олександрівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Міжнародна економіка»

Кваліфікаційний рівень: магістр з міжнародної економіки

Наукові інтереси: міжнародний туризм; імідж туристичних підприємств

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Інтелектуальна власність
  •  Міжнародний туризм
  • Страхування у міжнародному туризмі
  • Менеджмент міжнародного туризму
  • Менеджмент міжнародного туризму

Кількість наукових публікацій: близько 80, з них: більше 50 статей у закордоних виданнях, та фахових виданнях України, з них 5 публікацій у періодичних виданнях, які включені до науково-метричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; участь у міжнародних науково-практичних конференціях Туреччини, учасник міжнародних науково-практичних конференцій та конгресів, які проходили у Швейцарії та Великобританії; 7 колективних монографій; 3 навчальних посібника, з них 2 з грифом МОН.

SCOPUS AUTHOR ID   GOOGLE SCHOLAR   СЕРТИФІКАТИ

Основні публікації:

1. Ястремська О.О. Визначення атрактивності туристичних компаній у міжнародному туризмі / О.О. Ястремська // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 11-12. – С. 124 – 127. (SCOPUS).

2. Kozmenko O. Analisis of countries’ investment attractiveness in the field of tourism industry / O. Kozmenko, O. Poluliakhova, O. Iastremska // Investment Management and Financial Innovation. – 2015. – Volume 12. – Issue 3. – P. 56 – 63. (SCOPUS).

3. Мalyarets L.M. Solving an optimization problem of a profit calculation taking into account fixed costs in Excel / L.M. Malyarets, O.О. Iastremska // Problems and Perspectives in Management. – 2015. Volume 13. – Issue 3. – P. 104 – 111. – (SCOPUS).

4. Martynenko M.V. Social and marketing aspects of transformation processes in Ukrainein conditions of evropean integration / M.V., Martynenko, Gerasimov O.K.,O.O. Iastremska // Financial and credit activity: problems of theory and practical/ Vol 4, № 27 (2018). P. 485 – 496 (фахове видання, Web of Science)

5. Józef Antoni Haber Forecasting the level of financial security of the country (on the example of Ukraine) / Józef Antoni Haber, Alina Bukhtiarova, Svitlana Chorna, Olesia Iastremska and Tetiana Bolgar // Investment Management and Financial Innovations, doi:10.21511/imfi.15(3).2018.25/ P 304 – 317 (фахове видання, SCOPUS)

6. Ястремська О.О. VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку / О.О. Ястремська // Бизнес-Інформ. – 2013. – №3. – С. 207 – 211(фахове видання, Index Copernicus)

7. Ястремська О.О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму / О.О. Ястремська // Проблеми економіки – 2013. – №1. – С. 22 – 27(фахове видання, Index Copernicus)

8. Ястремська О.О. Международный туризм: анализ, тенденции, менеджмент / О.О. Ястремська // Економіка розвитку. – 2014. – №4. – С. 61 – 65. (фахове видання, Index Copernicus)

9. Ястремська О.О. Фактори соціально-трудових відносин для забезпечення соціально-орієнтованого управління підприємствами / О.О. Ястремська // Бізнес-Інформ. – 2014. – №10. – С. 203 – 208. (фахове видання, Index Copernicus)

10. Ястремська О.О. Кількісно-якісне оцінювання атрактивності туристичних компаній / О.О. Ястремська // Бізнес-Інформ. – 2015. – №8. – С. 139 – 146. (Іndex Copernicus).

11. Ястремська О.О. Особливості розвитку туристичної галузі в Україні // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении иннова-ционными процессами (ММП-2013)» (9 – 15 сентября 2013 г., г. Алушта). – Х.: ХНУРЭ, 2013. – С. 262 – 263..

12. Ястремська О.М. Визначення інвестиційної привабливості підприємства / О.М. Ястремська, О.О. Ястремська // Труды международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)» (16 – 21 сентября 2014 г., г. Коблево). – Х.: ХНУРЭ, 2014. – 225 – 226.

13. Ястремська О.О. Управління репутацією туристичної компанії у міжнародному туризмі / О.О. Ястремська // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers «EVERYTHING IN THE NAME OF SCIENCE!» (Zurich, 30 january, 2015). – Geneva (Switzerland) : The International Scientific association of association «Consilium», 2015. – Р. 152 – 155.

14. Iastremska О. Importance of the enterprise’s brand and image for implementation of its activity / O. Iastremska, O. Iastremska, T. Sigaieva //Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2018, Maltepe University, Istanbul, 29.11.2018-01.12.2018. – P. 135 – 139.

Ястремська Олеся Олександрівна:
м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail: iastremska.o@gmail.com