Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Сущенко Олена Анатоліївна

Доктор економічних наук. Професор Сущенко Олена Анатоліївна
 
Громадянство: Україна Alma mater: Східноукраїнський державний університет.
Спеціальність: «Облік і аудит»
Кваліфікаційний рівень: магістр з обліку і аудиту
 

Посада:

Завідувач   кафедри туризму

Член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (галузь знань – 24 “Сфера обслуговування”, спеціальність 242 “Туризм”);

Експерт та тренер експертів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти;

Експерт Регіональної Комісії Експертів AUF в Центральній і Східній Європі (AUF – Agence universitaire de la Francophonie);

Експерт Болгарського Національного наукового Фонду (Bulgarian National Science Fund);

Керівник франко-української магістерської програми “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля” спільно з університетом Ліон-2  ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція)

Наукові інтереси:

  • Туризм та готельний бізнес;
  • Маркетингові технології в туризмі;
  • Міжнародний бізнес та транскордонне співробітництво;
  • Дослідження прояву та впливу глобальних зрушень на управлення зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Рекреаційна економіка;
  • Економіка рекреації та туризму;
  • Основи туристичної діяльності;
  • Методологія і організація наукових досліджень у туризмі;
  • Міжнародна економіка.

Більше 160 наукових та науково-методичних праць у закордонних виданнях та фахових виданнях України, зокрема таких, що входять до науко метричних баз Scopus та Web of Science.

SCOPUS AUTHOR ID   GOOGLE SCHOLAR   СЕРТИФІКАТИ

 

Основні публікації:

1. Sushchenko O. Implementing Competency-Based Education for the Engineering Specialties’ Students / O. Sushchenko, I. Trunina, O. Stryzhak, S. Sushchenko // 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240850 (research note SCOPUS)

2. Sushchenko O. Industrial property management: Sectorial aspect / O. Sushchenko,  O.Stryzhak, O.Akhmedova , M. Pokolodna // E3S Web of Conferences 168, 00038 (2020) Doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800038 (research note SCOPUS)

3. Sushchenko, O., Trunina I., Druzhynina V., Zahorianska O. (2020) Globalization impact on the world travel market development. SHS Web Conf. Volume 73, 2020. Innovative Economic Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union (IES2019). – 9 p. doi.org/10.1051/shsconf/20207301029  (research note Web of Science)

4. Sushchenko, O., Lukjanova J.,  Zyma O. (2019). Educated and Competent Staff as Important Factor of Innovation Development of Machine-Building and Metalworking Industry in Latvia (2019). MATEC Web Conf. Volume 297, 06006  (2019). – X International Scientific and Practical Conference “Innovations in Mechanical Engineering” (ISPCIME-2019). – 7 p. doi:  https://doi.org/10.1051/matecconf/201929706006  (research note Web of Science)

5. Sushchenko, O., Basyuk D. (2019) Organization of personnel training in the HR-management system at machine-building enterprises. MATEC Web Conf. Volume 297, 07006  . -X International Scientific and Practical Conference “Innovations in Mechanical Engineering” (ISPCIME-2019). – 7 p. doi:  https://doi.org/10.1051/matecconf/201929707006  (research note Web of Science)

6. Sushchenko O. Management technologies of ensuring environmental protection as the territory development strategic priority / O. Sushchenko, I. Trunina, O. Klok, O. Loseva // SHS Web Conf. Volume 61, 01026 (2019). – 11 р. (research note Web of Science) https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101026

7. Sushchenko O. 3R philosophy for sustaining recreational attractiveness and development of hotel business in Ukraine / O. Sushchenko, N. Kozubova, O. Prokopishina // SHS Web of Conf. Volume 67, 06050 (2019). – 6 р. (research note Web of Science) doi: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706050

8. Sushchenko O. The company human capital basis in the context of career component / O. Sushchenko, K. Tymoshenko, V.Yermachenko, S. Sushchenko // SHS Web of Conf. Volume 67 (2019). – 6 р. (research note Web of Science) doi: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706051

9. Sushchenko, O. Coaching as Education Technology on Electrical Engineering Education / O. Sushchenko, I.Trunina , D. Basyuk , M. Pokolodna // Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2019. – Р. 426-429. Doi: 10.1109/MEES.2019.8896507  (research note SCOPUS)

10. Sushchenko, O. Introducing ERP system as a condition of information security and accounting system transformation / O.  Sushchenko, I. Trunina, O. Vartanova, O. Onyshchenko // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol 7. – № 4.3. Special Issue 3. – рр. 530-536. (research note SCOPUS)

11. Sushchenko O.  Big data tools in processing information from open sources / O. Sushchenko, M. Petrova, I. Trunina, N. Dekhtyar // Proceedings of the 2018 IEEE 1st International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC. 08-12 October, Proceedings SCOPUS. https://ieeexplore.ieee.org/document/8516800 DOI: 10.1109/SAIC.2018.8516800 (research note SCOPUS)

12. Sushchenko O. Eco-Friendly Behavior of Local Population, Tourists and Companies as a Factor of Sustainable Tourism Development / O. Sushchenko, N. Kozubova, O. Prokopishina // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol 7. − № 4.3. Special Issue 3. – рр. 514-518. (research note SCOPUS)

13. Sushchenko, O., Trunina I., Likhonosova G. (2018) The territory recreation ensuring management system // Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banska Bystrica. Volume 1. Economic Theory and Practice. Banska Bystrica: Belianum, 2018. – Pp. 635-647. (research note Web of Science)

14. Sushchenko O.  Role of chief information officer within the system of human resource development in the service organizations (tourism) / O.  Sushchenko, N. Nenkov, Y. Dyachenko // Economic Annals-ХХI. – 2017. – Vol. 165. – Issue 5-6. – P. 97-103. (research note SCOPUS)

15. Sushchenko O.  Determination of Electrical Engineering Business Entity’s Core Fields of Competence as Sources of its Competitive Advantages / O.  Sushchenko, I. Trunina, D. Zagirniak // Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2017. – P. 344-347. (research note SCOPUS)

16. Sushchenko O. Creation of Innovation Clusters as a Line of Enterprise Competitiveness Improvement in the Field of Foreign Economic Activity / O.  Sushchenko, I. Trunina // Actual Problems of Economics. – 2016. – №. 3(177). – P. 191-198. (research note SCOPUS)

17. Сущенко О. А. Теоретико-методологічні засади управління рекреаційно-туристичною діяльністю підприємств / О. А. Сущенко // Методологія та практика сталого розвитку туризму : монографія / за заг. ред. Черниш. — Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. — С. 108-118.

18. Сущенко О. А. Конкурентоспроможність підприємницької діяльності (туристична галузь): підручник / І. М. Труніна, О. А. Сущенко, Г. С. Ліхоносова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Кременчук: вид-во ПП Щербатих О.В., 2017. – 268 с. (рекомендовано МОН, лист № 1/11-7170 від 21.05.2015)

19. Сущенко Е. А. Особенности государственного регулирования занятости в отрасли туризма в Украине / Е. А. Сущенко, Н. А. Дехтярь // Туризм и гостеприимство (Беларусь). – 2017. – № 2. – С. 20-32.

20. Сущенко О. А. Стратегічний розвиток регіональних кластерів в умовах глобальної конкуренції / О. А. Сущенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 10(240). – С. 150 –153.

21. Sushchenko O. A. Improvement of service quality under the conditions of intensification of hotel offer specialization / O. Sushchenko, I. Trunina,  O. Zahorianska // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2016. – № 6(101). Ч. ІІ. – С. 46-51.

22. Sushchenko O. Information resources in the management system of enterprises / O. Sushchenko, M. Ekouaghe // Причорноморські економічні студії. – 2019. – № 40.  – С. 62-70.

23. Sushchenko O. Marketing concept in the development of tourism activities, characteristics and expectations for tourist businesses / O. Sushchenko, M. Ekouaghe // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2018. – Т. 29 (68),  № 5. – С. 96-104.

24. Сущенко О.А. Територіальний брендинг як інструмент розвитку туристично-рекреаційного комплексу / О. А. Сущенко, К.В. Касенкова  // Економічні інновації. – 2019. – Т. 21, Вип. 2 (71). – С. 139-149.

Участь у міжнародних проектах: 

AUF “Master franco-ukrainien “Tourisme, loisirs, patrimoines” (Університетська агенція Франкофонії, “Магістерська програма “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля”), 01.09.2017 – 30.06.2019;

Erasmus+ (Університет Ліон 2 ім. Люм’єр, Франція та ХНЕУ ім. С. Кузнеця) – 2016 р., 2017 р., 2019 р. RD-08-104/02.02.18 Applied models of artificial intelligence for data analysis and optimization of administrative systems in Episkop Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria);

Project № FSD – 31-813/ 28.06.2016. Web-based platform for periodic electronic editions of the “St. St. Cyril and Methodius” Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016-2018 (Bulgaria);

Project № 09-590-13/10.04.2013 “Integrated electronic services for the citizens and the business” (2013-2015) (Bulgaria)  

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат учасника XVIII Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» від 29.01.2021 (15 контактних годин – 0,5 кредита ECTS), м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Сертифікат слухача курсу “Basics of EU trade policy”, проведеного в рамках міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+ та Jean Monnet Chair “EU Economic Policy and Civil Society” від 03.12.2020 (15 контактних годин – 0,5 кредита ECTS), м. Суми, Сумський національний університет;

Cертифікат Coursera “Management of fashion and luxury companies” від 09.06.2020; Training Diploma Amadeus Ukraine Central System Course, виданий Amadeus Ukraine 31.01.2020;

Сертифікат Експерта з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг. – Наданий НАЗЯВО через платформу Prometheus, 06.10.2019;

Сертифікат учасника міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+ , Університет Ліон-2 ім. Люм’єр та AUF від 18.02.2019 (40 контактних годин), тема “Методологія наукових досліджень та викладання професійних дисциплін. Особливості державної підтримки розвитку туризму»;

Сертифікат учасника міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+ та Університет Ліон 2 ім.Люм’єр, сертифікат від 07.02.2017 р. (72 контактні години), тема “Методологія наукових досліджень та викладання професійних дисциплін. Аналіз національного туристичного ринку”;

Diploma of Social Entrepreneur School IBS in Fil.Dr. Jan-U. Sandal Institute (March 10, 2017); Business English Certificate Vantage, Level В2 (Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (BusinessVantage)), No. 0052873868 of 10.05.2016;

Відділ заочної, дистанційної та післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, тема “Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”, свідоцтво ПК 02071211/000055-16 від 02.06.2016;

Сертифікат учасника міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+ та Університет Ліон-2 ім. Люм’єр, тема “Удосконалення організації франко-української магістерської програми “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля” (стажування 22.09-01.10.2016).

 

Сущенко Олена Анатоліївна:

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус,

кiмн. 316. 38(057)758-77-26 (дод. 451).

E-mail: olena.sushchenko@hneu.edu.ua