Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Алдошина Марія Володимирівна

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри туризму Алдошина Марія Володимирівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: “Міжнародна економіка”.

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст з міжнародної економіки

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Маркетингові комунікації в туристичній діяльності
  • Менеджмент та маркетинг в туризмі
  • Менеджмент міжнародного туризму
  • Менеджмент якості туристичних послуг

Кількість наукових публікацій: близько 50 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу понад 53 др. арк., з яких 3 монографії (у співавторстві), 1 навчальний посібник, 30 наукових статей та тез доповідей, та понад 15 робіт навчально-методичного характеру.

 GOOGLE SCHOLAR   СЕРТИФІКАТИ

Основні публікації:

1. Алдошина М.В., Брусільцева Г.М. Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації // Бизнес Информ. – 2014. – №3 – C. 197–202.

2. Алдошина М.В., Брусільцева Г.М. Обґрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід. – №22. – 2015. – С. 91–95.

3. Алдошина М.В. Особливості процесу пошуку та найму спеціалістів туристичних підприємств // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017 р. – № 19. –С. 130-133.

4. Алдошина М.В., Бондаренко Н.А. Хостели як колективні засоби розміщення в Україні // Економіка та суспільство. – 2017. – №13. – С. 333-339.

5. Алдошина М.В. Програми лояльності в маркетинговій діяльності туристичних підприємств // Інфраструктура ринку. – 2018. – №16. – С. 52-57.

6. Алдошина М.В. Проектування бізнес-процесів туристичного підприємства /  М.В. Алдошина,  О.О. Стрижак // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С.  170-175.

7.  Алдошина М. В. Особливості діяльності туристичних підприємств України / М. В. Алдошина ,  О. О. Стрижак // International Scientific Conference “Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies”: Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 119-121 pp.

8. Алдошина М. В., Дробот В. М. Новітні методи оцінки персоналу в системі управління туристичних підприємств // Регіональний розвиток туризму : теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, М.Харків, 15-16 травня 2014 року. – Харків : ТОВ “Константа”, 2014. – 544 с.

9. Алдошина М. В., Наумік-Гладка К.Г. Маркетинг персоналу як стратегічний інструмент управління трудовими ресурсами на туристичних підприємствах // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 26-27 березня 2015р. . – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2015.– С. 276–279.

10. Алдошина М. В. Сучасні методи просування туристичного оператора на ринку // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 24-25 березня 2016 р. . – Харків: ВД “НТМТ”, 2016.– С. 269-272.

11. Алдошина М. В. Ребрендинг як напрям активної маркетингової стратегії туристичного підприємства // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 30-31 березня 2017 р. . – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2017.– С. 294–296.

12. Алдошина М. В. Особливості споживчої поведінки на ринку туристичних послуг // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 29-30 березня 2018 р. – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2018.– С. 194–197.

Алдошина Марія Володимирівна:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail: mariyaldo.88@gmail.com