Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Козубова Наталія Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Козубова Наталія Вікторівна

Громадянство: Україна

Alma mater
: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Туризмознавство»

Кваліфікаційний рівень: магістр з туризму

Наукові інтереси: Eco-friendly поведінка туристів, населення та туристичного бізнесу. Держане регулювання розвитку туризму.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Готельний бізнес
  • Організація туристичних подорожей
  • Географія туризму

Кількість наукових публікацій: понад  40, з них з яких 3 колективні  монографії, 2 навчальних посібника , 30  статей   у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

SCOPUS AUTHOR ID   GOOGLE SCHOLAR   СЕРТИФІКАТИ

Основні публікації:

1. Kozubova N, Sushchenko O., Prokopishyna O. Eco-friendly behavior of local population, tourists and companies as a factor of sustainable tourism development / O. Sushchenko, O. Prokopishyna, N. Kozubova // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 514-518.

2. Козубова Н. В Accounting and analytical framework forming product policy of tourism agencies/ Н. В. Козубова //Інфраструктура ринку. – 2017. – № 7. – С. 56 – 68.

3. Kozubova N. Organizational support for internal tourism based on rational use of Ukraine tourist and recreational resources / N. Kozubova O. Prokopishyna, // Науч. вестн. Междунар. гуманитарного ун-та. Сер. Экономика и менеджмент. – 2015. – № 12. – С. 68 – 74.

4. Козубова Н. В. Обліково-аналітичне обґрунтування політики державного регулювання ринку туристичних послуг / Н. В. Козубова, О. В. Прокопішина, // Глобальні та національні проблеми економіки . – 2015. – № 4. – С. 233 – 238.

5. Козубова Н. В. Визначення пріоритетів державного регулювання туристичного ринку у просторі та часі / Н. В. Козубова, В. Є. Єрмаченко // Вісник ОНУ. Серія “Економіка”. – 2014. – № 2. – С. 65 – 68.

6. Козубова Н. В. Теоретичні основи та методичне забезпечення діагностики туристичного потенціалу регіонів України / Н. В. Козубова // Актуальні проблеми міжнародних відносин – 2014. – № 3. – С. 253 – 263.

7.Козубова Н. В The development of analitical base for travel and hotel business competitive management / Н. В. Козубова // Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу: Міжнародна наукова конференція (19 травня 2017 року, м.  Лісабон, Португалія) . – С. 285-288 (19.05.17) ( Index Copernicus)

8. Kozubova N. Eco-friendly behavior of local population, tourists and companies as a factor of sustainable tourism development / N. Kozubova O. Sushchenko, I. Trunina, O. Prokopishyna  // “Технології та інфраструктура транспорту”: Міжнародна науково-технічна конференція, Харків, 14 – 16 травня 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 381-383

9. Козубова Н. В. Особливості мотивації персоналу ресторанного бізнесу // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 29-30 березня 2018 р. – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2018.– С. 199–201.

10. Козубова Н. В. Напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 30-31 березня 2017 р. . – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2017.– С. 307–309.

11. Kozubova N. The cost calculation of gastronomic tour to Toscana // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 24-25 березня 2016 р. . – Харків: ВД “НТМТ”, 2016.– С. 275-278.

Козубова Наталія Вікторівна:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail:   kozubova_natali@ukr.net