Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Дехтяр Надія Анатоліївна

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри туризму Дехтяр Надія Анатоліївна

Громадянство: Україна

Alma mater
: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Міжнародна економіка»

Кваліфікаційний рівень: магістр з міжнародної економіки

Спеціальність: «Інформаційні управляючі системи та технології»

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст з аналітики комп’ютерних систем. Дата закінчення: 2006 р.

Спеціальність: «Правознавство»

Кваліфікаційний рівень: юрист. Дата закінчення: 2016 р.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Міжнародний туризм
  • Інноваційні технології у туризмі
  • Геоінформаційні системи в туризмі
  • Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі
  • Організація і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій у туризмі
  • Інноваційні технології у туризмі

Кількість наукових публікацій: понад  40, з них 30 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

SCOPUS AUTHOR ID   GOOGLE SCHOLAR   СЕРТИФІКАТИ

Основні публікації:

1. Єрмаченко В.Є., Знахур С.В., Дехтяр Н.А. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України // Науковий економічний журнал “Актуальні проблеми економіки”. – 2015. – № 3(165). – С. 401-414. (Стаття SCOPUS)

2. Yermachenko V., Dorokhov O., Dekhtyar N. Business tourism development on the basis of public-private partnership // Tourism analysis (USA). – 2015. – Vol. 20. – No. 4. – Pp. 433-440. https://www.cognizantcommunication.com/back-issues-of-active-journals/tourism-analysis-back-issues (research note SCOPUS)

3. Petrova M., Sushchenko O., Trunina I., Dekhtyar N. Big Data Tools in Processing Information from Open Sources [Тези доповіді]. 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) 08-12 October, Proceedings SCOPUS. https://ieeexplore.ieee.org/document/8516800 DOI: 10.1109/SAIC.2018.8516800

4. Petrova M., Dekhtyar N. Klok O., Loseva O. Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management (ISSN 1727-7051 print, 1810-5467 online). Volume 16, Issue 4, 2018. Pp. 259-274 SCOPUS. doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.22

5. Дехтяр Н.А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 43 – 51.

6. Дехтяр Н.А. Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг // Економіка розвитку. – 2014. – № 3(71). – С. 37 – 43.

7. Дехтярь Н.А., Грабарчук В.С. Задачи развития делового туризма в Украине // Бизнес-Информ. – 2015. – № 4. – С. 149-156.

8. Дехтяр Н.А., Єрмаченко В.Є. Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку міста Харкова // Економічний форум” (Луцького національного технічного університету). – 2015. – №3. – С. 155-164.

9. Dekhtyar N., Yermachenko V. The cyclicity of tourism services consumption in the context of development of Ukrainian economy // Економіка розвитку. – 2016. – № 2(78). – С. 88-99.

10. Дехтяр Н.А. Дослідження феномену внутрішньогалузевої торгівлі як чиннику конкурентоспроможності країни у зовнішньоекономічних відносинах // Бізнес-Інформ. – 2017. – №11. – С. 67-74.

11. Дехтяр Н.А., Пудровська М.М. Перспективи співробітництва між Україною та Францією у галузі ностальгічного туризму // Бізнес-Інформ. – 2018. – №1. – С. 220-226.

12. Дехтярь Н.А., Ермаченко В.Е. Исследование потенциала социально-экономических систем в рамках развития въездного туризма // Развитие туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (26 – 28 марта 2014 г., г. Белгород) / отв. ред. О.К. Слинкова. – Белгород : ООО “Эпицентр”, 2014. – 392 с. – С. 125 – 132.

13. Дехтяр Н.А. Завдання регіонального управління розвитком туристичної галузі у контексті змін глобальних економічних процесів // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26-27 березня 2015 року. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. – С. 267–270.

14. Дехтяр Н.А., Єрмаченко В.Є. Сучасні завдання брендингу міста як туристичного напрямку // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, м. Світязь, 21-23 травня 2015 року. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015 с. – 156 с. – С. 57-60.

15. Dekhtyar N. The background of the tourism industry development in Ukraine under the global market trends // Contribution to International Economy (USA). – 2015. – Vol. 1. – No. 2. – Pp. 24-36.

Scopus Author ID   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54972904200

Google Scholar       – https://scholar.google.com.ua/citations?user=9Nq8maoAAAAJ&hl=ru

Дехтяр Надія Анатоліївна:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail:   nadiya.dekhtyar@hneu.net