Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Погуда Наталія Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Погуда Наталія Вікторівна

Громадянство: Україна
Alma mater: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

Кваліфікаційний рівень: «Магістр з менеджменту організацій»

Наукові інтереси: Соціальна відповідальність бізнесу; конкурентоспроможність підприємств; стратегічний розвиток підприємств; оцінка інвестиційних проектів

Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти;

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Бізнес планування у туризмі
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі
 • Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі 
 • Тренінг «Моделювання соціально-економічних процесів»
 • Глобальні дистриб’юторські системи

Кількість наукових публікацій: понад  80, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

SCOPUS AUTHOR ID    ORCID   GOOGLE SCHOLAR  

 СЕРТИФІКАТИОсновні публікації:

 1. Погуда Н. Майбутнє сфери hospitality: аналітичний огляд 2020 року та перспективи розвитку // Н. Погуда, О. Розметова // Інфраструктура ринку, 2021, 51.
 2. Kubareva І. Justification the choice of corporate social responsibility strategy development for the tourist enterprises // I. Kubareva, O. Mаlyarchuk., N. Pohuda // Економіка і регіон, №3 (78), 2020.  С.  63-69.
 3. Івченко Л. Дослідження чутливості туристичних потоків до впливу світових та локальних факторів // Л.Івченко, Н. Погуда, Т. Примак // Вчені записки ТНУ. Серія Економіка і управління, Том 31 (70). N 2, 2020, С. 124-132. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-20.
 4. Prymak T. The peculiarities of establishing the chapter flights market: European experience in Ukraine // T. Prymak, L. Ivchenko, N. Pohuda, V. Levchenko, V. Trynchuk // Innovative Marketing, vol 16 , issue 1, 2020. doi: http://dx.doi.org/10.21511/im.16(1).2020.05.
 5. Погуда Н.В. Корпоративна відповідальність як складова стратегії розвитку туристичного підприємства // Н. В. Погуда, С.К. Касторська // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, №1, 2020, DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.51.
 6. Погуда Н.В. Туризм як індикатор розвитку економіки // Н.В. Погуда // Економічні  науки:  збірник  наукових  праць  Луцького  національного  технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. – Випуск 16 (63). – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська  – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. -173 с. – С. 114-119.
 7. Погуда Н.В. Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльність підприємств туризму // Н.В. Погуда, К.Ю. Павловська // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, №6, 2019, DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.30
 8. Басюк Д. Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку: досвід європейських країн // Д. Басюк, Т. Примак, Н. Погуда // Економіка та держава, 2019, №2, с. 17-21 DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.17.   
 9. Погуда Н.В. Стратегічні напрями розвитку туризму м. Чернігів // Н.В. Погуда, О.В. Чухіна // Економіка та держава, №1, 2019, С.95-99. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1
 10. Погуда Н.В. Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльність підприємств туризму // Н.В. Погуда, К.Ю. Павловська // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, № 6, 2019. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.30
 11. Басюк Д. Використання нових інформаційних технологій в персоналізації відносин з клієнтами туристичних підприємств / Д. Басюк, Н. Погуда, Т. Примак // Географія та туризм, 2018, Вип. 46, С. 30-43
 12. Kubareva I. V. Corporate social responsibility of Ukrainian tourist enterprises: identity, strategy and performance // I. V.  Kubareva, O. H. Maliarchuk, N.V. Pohuda // Eastern Journal of European Studies, 2018 , Volume 9, Issue 2 (December), pp. 145-167. 
 13. Погуда Н.В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України: оцінка та перспективи розвитку // Н.В. Погуда, О.Г. Розметова // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, №10, 2018. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.57.
 14. Basyuk D. The role of informational technologies in creating a personalized customer experience:  a case study of tourism branch in Ukraine // D. Basyuk, T. Prymak, N. Pohuda // Center for European Studies: Working Papers Series,Volume X, Issue 3, 2018, p. 406- 422.
 15. Погуда Н.В. Особливості формування стратегії м. Біла Церква // Н.В. Погуда, О.С. Горпинюк // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, №12, 2017. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5956.
 16. Опалько М. С. Інноваційні технології формування та просування бренду туристичного підприємства // М.С. Опалько, Н.В. Погуда // Молодий вчений. – 2017. – № 11. – С. 755-758. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_185.
 17. Івченко Л.О. Методи математичного програмування в процесі відбору лінійного персоналу підприємствами сфери гостинності // Л.О. Івченко, Н.В. Погуда // Економіка та держава, 2017, № 7, С. 59 – 62.
 18. Погуда Н.В. Компаративний аналіз ринку розвитку винного туризму Італії // Н. В. Погуда. О.С. Бугаєва // Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики : монографія / [колектив авторів] за наук. ред. Д. І. Басюк.- Вінниця: ПП «ДТ «Едельвейс і К», 2017, – 316 с.
 19. Погуда Н.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління // Н.В. Погуда, І.В. Каплун // Інвестиції: практика та досвід, 2016, № 12, С. 74 – 78. 
 20. Погуда Н.В. Методическое обеспечение как инструмент инвестирования в долгосрочные проекты // Н.В. Погуда, Е.Г. Розметова // Інвестиції: практика та досвід, 2015, –  № 9, С. 31-38. 

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Cертифікат Diamond “Continue Diamond  Training ( level A2)” від 04.11.2020;
 2. Cертифікат Diamond “Basic course of Diamond FMS – level A1” від 19.10.2020;
 3. Cертифікат Prometheus “Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти” від  10.09.2020;
 4. Cертифікат Coursera “Project Management: The Basics for Success” від 22.05.2020;
 5. Cертифікат Prometheus “Критичне мислення для освітян” від  21.05.2020;
 6. Cертифікат Prometheus “Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил” від 19.05.2020;
 7. Cертифікат Prometheus “Бухгалтерський облік для початківців” від  30.04.2020;
 8. Cертифікат Prometheus “Англійська для бізнесу та підприємництва” від  24.04.2020;
 9. Cертифікат Coursera “Business English: Management and Leadership” від 20.04.2020;
 10. Training Diploma Amadeus Ukraine Central System Course, виданий Amadeus Ukraine 31.01.2020;
 11. Сертифікат Експерта з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг. – Наданий НАЗЯВО через платформу Prometheus, 06.10.2019;
 12. Сертифікат про підвищення кваліфікації “Practical Hospitality Course “Travel with Purpose“, виданий керівництвом готелю Hilton (10.06.2019 – 14.06.2019).  
 13. Підвищення кваліфікації НАПНУ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, тема “Моніторинг результатів професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників“ (СП 35830447/2965-17 від 08.12.2017 р.).
 14. Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці, Польща,  тема ” Етика та соціальна відповідальність в науці. Огляд основних правових та організаційних моментів навчання та проведення наукових досліджень” (сертифікат № 02-17-33 від 08.02.2017 р.).

Погуда Наталія Вікторівна:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail:   nvpoguda@gmail.com