Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Єрмаченко Володимир Єгорович

Кандидат економічних наук. Професор кафедри туризму

Єрмаченко Володимир Єгорович

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський інженерно-економічний інститут. Дата закінчення: 1972 р.

Спеціальність: «Економіка і організація машинобудівної промисловості» кваліфікація

Кваліфікаційний рівень: інженер-економіст

Наукові інтереси: міжнародний туризм, розвиток вищої освіти

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Міжнародний туризм
  • Дослідження світового та регіональних туристичних ринків
  • Управління персоналом туристичного підприємств

Кількість наукових публікацій: понад  170, зокрема,  монографії навчальні посібники, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України, що включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

SCOPUS AUTHOR ID   GOOGLE SCHOLAR   СЕРТИФІКАТИ

Основні публікації:

1. Єрмаченко В.Є., Знахур С.В., Дехтяр Н.А. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України // Науковий економічний журнал “Актуальні проблеми економіки”. – 2015. – № 3(165). – С. 401-414. (Стаття SCOPUS)

2. Yermachenko V., Dorokhov O., Dekhtyar N. Business tourism development on the basis of public-private partnership // Tourism analysis (USA). – 2015. – Vol. 20. – No. 4. – Pp. 433-440. https://www.cognizantcommunication.com/back-issues-of-active-journals/tourism-analysis-back-issues (research note SCOPUS)

3. Єрмаченко В.Є. Нерівномірність регіонального розвитку як чинник формуваня туристичних потоків в Україні / Єрмаченко В.Є. // Науковий журнал “Бізнес Інформ” – 2015. – №1. – С.97-103

4. Єрмаченко В.Є. Концептуальні підходи до визначення загроз розвитку туризму в Україні / Єрмаченко В.Є. // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 282 – 289.

5. Єрмаченко В.Є. Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку міста Харкова / В. Є. Єрмаченко, Н. А. Дехтяр // Економічний форум” (Луцького національного технічного університету). – 2015. – №3. – С. 155-164.

6. Yermachenko V., Dekhtyar N. The cyclicity of tourism services consumption in the context of development of Ukrainian economy / V. Yermachenko, N. Dekhtyar // Економіка розвитку. – 2016. – № 2(78). – С. 88-99.

7. Yermachenko V. The Influence of a Country’s Global Market Position on the Tourism Industry Macroeconomic Indicators / V. Yermachenko // Економіка розвитку. – Х.: Вид. ХНЕУ. – 2015. – №1(73). – С. 34-46.

8. Єрмаченко В.Є. Дослідження економічної активності населення у контексті розвитку рекреаційної інфраструктури соціально-економічних систем / Єрмаченко В.Є., Мірзоєв Д.Ш.о. // Бізнес Інформ (ISSN 2222-4459 Print, 2311-116X Online). – 2018. – №5. – С. 207-216.

9. Єрмаченко В.Є. Проблеми термінології галузі освітнього туризму та розроблення методики оцінки ринку освітніх послуг / Єрмаченко В.Є., Мірзоєв Д.Ш. // Управління розвитком (ISSN 2413-9610). – 2018. – № 1-2 (187-188). – С. 118-125.

10. Ермаченко В.Е., Дехтярь Н.А. Исследование потенциала социально-экономических систем в рамках развития въездного туризма // Развитие туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (26 – 28 марта 2014 г., г. Белгород) / отв. ред. О.К. Слинкова. – Белгород : ООО “Эпицентр”, 2014. – 392 с. – С. 125 – 132.

11. Єрмаченко В.Є., Дехтяр Н.А. Сучасні завдання брендингу міста як туристичного напрямку // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, м. Світязь, 21-23 травня 2015 року. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015 с. – 156 с. – С. 57-60.

12. Yermachenko V., Sushchenko О., Dekhtyar N. The legislation framework of foreign trade activity in Ukraine (with the examples of the tourism industry) // Public Administration and Regional Development (Братіслава, http://www.vsemvs.sk/en/Research/VŠEMvs-Science-Journal). – 2017. – №1. – Vol. XIII. – Pp. 92-104.

13. Ермаченко В.Е., Дехтярь Н.А. Концептуальний підхід до аналізу конкурентоспроможності туристичної індустрії Харківського регіону // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та шляхи вдосконалення ринкових відносин в умовах глобалізації економіки”, 5-9 жовтня 2009 року, м. Ужгород, Україна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Спецвипуск 28. Ч.ІІІ. – Ужгород, 2009. С.26-35.

14. Єрмаченко В.Є., Зима О.Г., Новікова М.В. Основні аспекти ведення персональних продажів у туристичному бізнесі // Проблеми економіки. – 2010. – №1 – С. 35-38.

15. Єрмаченко В.Є., Козубова Н.В. Проблемні аспекти державного регулювання ринку туристичних послуг // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2012. –С. 345 -347.

16. Ермаченко В.Е. Проблемы согласования методологии оценки потребления туристических услуг на внутреннем рынке // Учет и статистика (ISSN 1994-0874). – 2012. – № 4(28). – С. 53 – 60

Контакти, додаткова інформація:

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;

Єрмаченко Володимир Єгорович:

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.

38(057)758-77-26 (дод. 451).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *